සෙනසුරාදා 16 ඔක්තෝම්බර් 2021 - 9:49:06 පෙරවරු (පෙ.ව)

බිට්කොයින් කැණීම් ආරම්භ කරන බවට පළ වූ වාර්තා සෞදි අරම්කෝ ප්‍රතික්ෂේප කරයි


ධහරන්, සෞදි අරාබියාව, 2021 අගෝස්තු 02 (WAM) -- බිට්කොයින් කැණීම් පිළිබඳ සිය සැලසුම් පිළිබඳ වාර්තා සෞදි අරම්කෝ ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේ. "සමාගම Bitcoin කැණීම් කටයුතු ආරම්භ කරන බවට මෑත කාලීන වාර්තා සඳහන් කරමින්, මෙම හිමිකම් සම්පූර්ණයෙන්ම අසත්‍ය සහ නිවැරදි නොවන බව අරම්කෝ තහවුරු කරන බවට," පසුගිය සඳුදා අරම්කෝ නිවේදනයක නිකුත් කරමින් ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේ.

ගෝලීය ඒකාබද්ධ බලශක්ති හා රසායනික සමාගමක් වන අරම්කෝ ලොව තෙල් සැපයුමේ බැරල් අටෙන් එකක් පමණ නිෂ්පාදනය කරන අතර නව බලශක්ති තාක්‍ෂණ දියුණු කරයි.

http://wam.ae/en/details/1395302957092 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala