සෙනසුරාදා 16 ඔක්තෝම්බර් 2021 - 9:45:39 පෙරවරු (පෙ.ව)

කලීෆා බින් සයීඩ් ප්‍රජා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ කොටසක් ලෙස පවුල් ආරක්‍ෂක අධිකාරිය පිහිටුවයි


අබුඩාබි, 2021 සැප්තැම්බර් 15 (WAM) -- අබුඩාබියේ පාලකයා වශයෙන් ජනාධිපති අතිගරු ෂෙයික් කලීෆා බින් සයීඩ් අල් නහ්යාන්, ප්‍රජා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ කොටසක් ලෙස පවුල් ආරක්ෂණ අධිකාරිය පිහිටුවන නීතියක් නිකුත් කර ඇත.

ප්‍රතිලාභීන්ගේ ඒකාබද්ධ දත්ත සමුදායක් මඟින් සහයෝගය ලබා දී ශක්තිමත්, ස්ථාවර පවුල් ඒකක ඇති කිරීම සහ පවුල් නඩත්තු කිරීම සඳහා ප්‍රමිතිගත ආදර්ශයක් සහතික කිරීම සියලු ප්‍රජා සාමාජිකයින් සඳහා එකම නාලිකාවක් තුළින් උසස් ප්‍රමිතියෙන් යුත් සේවාවන් සැපයීම මෙම අධිකාරියේ අරමුණයි.

පවුල්වල අවශ්‍යතා තීරණය කිරීම සහ ඔවුන්ගේ ජීවන තත්ත්වය උසස් කිරීම සඳහා සේවා සැපයීම මෙන්ම පවුල් රැකවරණය පිළිබඳ පර්යේෂණ පැවැත්වීම සහ පවුල් ආරක්‍ෂක සේවා වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා නීති සම්පාදනය කිරීම ද මෙහි වගකීම වේ.

මෙම අධිකාරිය මගින් සමාජය තුළ පවුල් වල කාර්යභාරය පිළිබඳ දැනුවත්භාවය වැඩි කරන අතර අදාළ පාර්ශවකරුවන් සමඟ සම්බන්ධීකරණයෙන් යහපත් වටිනාකම් සහ ජාතික අනන්‍යතාව පිළිබඳ දැඩි හැඟීමක් ඇති කිරීමට ද උපකාරී වේ.

http://wam.ae/en/details/13953029702863 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala