සෙනසුරාදා 16 ඔක්තෝම්බර් 2021 - 9:24:32 පෙරවරු (පෙ.ව)

ගතවූ පැය 24 තුළදී COVID-19 එන්නත් මාත්‍රා 82,943 ක් ලබා දී ඇත


අබුඩාබි, 2021 සැප්තැම්බර් 17 (WAM) -- ගතවූ පැය 24 තුළදී COVID-19 එන්නත් මාත්‍රාවන් 82,943 ක් ලබා දුන් බව සෞඛ්‍ය හා නිවාරණ අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි. පුද්ගලයින් 100 කට මාත්‍රා 195.44 බැගින් එන්නත් බෙදා දීමේ අනුපාතයක් සහිතව අද දක්වා ලබා දී ඇති මුළු මාත්‍රා සංඛ්‍යාව 19,330,107 කි.

මෙය සමාජයේ සියලුම සාමාජිකයින්ට COVID-19 එන්නත ලබා දීමේ අමාත්‍යාංශයේ සැලැස්ම හා එන්නත මඟින් ලබා ගන්නා ප්‍රතිශක්තිය ලබා ගැනීමට දරන උත්සාහයට අනුකූල වන අතර එමඟින් රෝගීන් සංඛ්‍යාව අඩු කිරීමට සහ කොවිඩ් -19 වෛරසය පාලනය කිරීමට හැකි වේ.

http://wam.ae/en/details/1395302970908 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala