බදාදා 25 මැයි 2022 - 7:27:38 පෙරවරු (පෙ.ව)

UNRWA පලස්තීන සරණාගතයින් සඳහා අවශ්‍ය ආධාර සපයයි


ගාසා, 2022 ජනවාරි 19 (WAM) - පලස්තීන සරණාගතයින් සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ සහන සහ වැඩ ඒජන්සිය (UNRWA), මූල්‍ය දුෂ්කරතා මධ්‍යයේ වුවද, පලස්තීන සරණාගතයින්ට නිතිපතා මානුෂීය ආධාර ලබා දෙයි.

ඊශ්‍රායල වටලෑම හේතුවෙන් මෑත වසරවලදී පැල්පත් නගරවල ජීවන තත්ත්වය දැඩි ලෙස පිරිහී ඇති සරණාගතයින්ට අවශ්‍ය ආහාර සහ අනෙකුත් මූලික සැපයුම් මෙම ආධාරයට ඇතුළත් බව KUNA වාර්තා කරයි.

https://wam.ae/en/details/1395303012760 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala