බ්‍රහස්පතින්දා 09 පෙබරවාරි 2023 - 4:38:16 පෙරවරු (පෙ.ව)

OPEC දෛනික බැරලයක මිල ඩොලර් 79.93 කි


වියනා, 2022 නොවැම්බර් 29 (WAM) - ඔපෙක් මහලේකම් මණ්ඩපයේ ගණනය කිරීම් වලට අනුව, පෙර සිකුරාදා ඇමරිකානු ඩොලර් 83.80 ට සාපේක්ෂව සඳුදා දින බොර තෙල් දහතුනකින් යුත් ඔපෙක් කූඩයක මිල බැරලයක ඇමරිකානු ඩොලර් 79.93 ක් විය.

OPEC Reference Basket of Crudes (ORB) පහත සඳහන් දෑ වලින් සමන්විත වේ: Saharan Blend (Algeria), Girassol (Angola), Djeno (Congo), Zafiro (Equatorial Guinea), Rabi Light (Gabon), Iran Heavy (ඉරානය), Basrah Medium (Iraq), Kuwait Export (Kuwait), Es Sider (ලිබියාව), Bonny Light (Nigeria), Arab Light (Saudi Arabia), Murban (UAE) සහ Merey (Venezuela).

https://wam.ae/en/details/1395303106748

WAM / සිංහල