අඟහරුවාදා 06 ජූනි 2023 - 3:35:40 පෙරවරු (පෙ.ව)

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය න්‍යෂ්ටික ආරක්ෂාව පිළිබඳ සම්මුතිය සඳහා වූ ජාතික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරයි


වියනා, 2023 මාර්තු 22 (WAM) -- එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය මේ සතියේ ඔස්ට්‍රියාවේ වියානා හි පිහිටි ජාත්‍යන්තර පරමාණුක බලශක්ති ඒජන්සියේ (IAEA) මූලස්ථානයේ න්‍යෂ්ටික ආරක්ෂාව පිළිබඳ සම්මුතියට (CNS) කොන්ත්‍රාත් පාර්ශවයන්ගේ ඒකාබද්ධ අටවන සහ නවවන සමාලෝචන රැස්වීමේදී සිය ජාතික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරයි.

IAEA හි එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ නිත්‍ය නියෝජිත තානාපති හමාඩ් අල් කාබි මෙම රැස්වීමේදී වාර්තාව ඉදිරිපත් කළේය. මෙම වාර්තාව න්‍යෂ්ටික නියාමනය සඳහා වූ ෆෙඩරල් අධිකාරිය (FANR), එමිරේට්ස් න්‍යෂ්ටික බලශක්ති සංස්ථාව (ENEC), ජාතික හදිසි අවස්ථා, අර්බුද සහ ආපදා කළමනාකරණ අධිකාරිය (NCEMA) සහ අනෙකුත් ප්‍රමුඛ සංවිධාන ඇතුළු විවිධ UAE පාර්ශවකරුවන්ගේ සාමූහික ප්‍රයත්නයකි.

වාර්තාවේ අරමුණ වන්නේ න්‍යෂ්ටික ආරක්ෂාව පිළිබඳ සම්මුතියේ කොන්ත්‍රාත් පාර්ශ්වයක් ලෙස එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සිය වගකීම් ඉටු කිරීමට ගෙන ඇති ව්‍යවස්ථාදායක, නියාමන සහ පරිපාලන ක්‍රියාමාර්ග විස්තර කිරීමයි. ජාතික වාර්තාව පසුගිය සමාලෝචන රැස්වීමේ සිට එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ න්‍යෂ්ටික බලශක්ති වැඩසටහනේ සැලකිය යුතු වෙනස්කම් ඉස්මතු කළේය.

එහි ප්‍රතික්‍රියාකාරක හතරෙන් ඒකක තුනක් වාණිජමය වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වන අතර එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට මෙන්ම FANR හි නියාමන සහ පරීක්ෂණ තන්ත්‍රයට විදුලිය ලබා දෙන බරකාහ් න්‍යෂ්ටික බලාගාරයට බලපත්‍ර ලබා දීම සඳහා ගත් උත්සාහයන් වාර්තාවෙන් ඉස්මතු කරයි. න්‍යෂ්ටික ආරක්ෂාව පිළිබඳ සම්මුතිය යටතේ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය අඛණ්ඩව සිය වගකීම් ඉටු කරන බව ජාතික වාර්තාව නිගමනය කරයි.

“එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය න්‍යෂ්ටික නවක රටවලට ආදර්ශයක් වී ඇති අතර අරාබි කලාපයේ න්‍යෂ්ටික බලාගාරයක් ක්‍රියාත්මක කළ පළමු රට බවට පත්ව ඇත. UAE න්‍යෂ්ටික අංශය සඳහා න්‍යෂ්ටික ආරක්ෂාව ඉතා වැදගත් වේ. එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය පසුගිය වසර කිහිපය තුළ ලබා ඇති සාර්ථක ප්‍රගතිය සහ ජයග්‍රහණ තුළින් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ බලශක්ති මිශ්‍රණය විවිධාංගීකරණය කිරීම සඳහා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ දැක්ම සාක්ෂාත් කර ගැනීමට දායක වන බව එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය පෙන්නුම් කළේය.

"සමාලෝචන ක්‍රියාවලියේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ න්‍යෂ්ටික ආරක්ෂණ රාමුව පුළුල් ලෙස පිළිගැනීමට ලක් වූ අතර, අපි සියලු ජාත්‍යන්තර බැඳීම් සපුරා ඇති බව සහ න්‍යෂ්ටික ආරක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ හොඳම භාවිතයන් අනුගමනය කර ඇති බව සනාථ කරන බවටද" ඔහු තවදුරටත් පැවසීය.

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය 2009 වසරේ සිට සම්මුතියේ කොන්ත්‍රාත් පාර්ශ්වයකි. න්‍යෂ්ටික ආරක්ෂාව පිළිබඳ සම්මුතිය (CNS) අරමුණු කරන්නේ රාජ්‍යයන් දායක වන මූලික ආරක්ෂක මූලධර්ම ස්ථාපිත කිරීම මගින් ඉහළ මට්ටමේ ආරක්ෂාවක් පවත්වා ගැනීම සඳහා ගොඩබිම පදනම් කරගත් සිවිල් න්‍යෂ්ටික බලාගාර ක්‍රියාත්මක කරන කොන්ත්‍රාත් පාර්ශ්වයන් කැප කිරීමයි. .

සම්මුතිය පදනම් වී ඇත්තේ නිත්‍ය රැස්වීම් හරහා සංවර්ධනය කර ප්‍රවර්ධනය කරන ඉහළ මට්ටමේ ආරක්ෂාවක් ලබා ගැනීම සඳහා පාර්ශ්වයන්ගේ පොදු අවශ්‍යතාවය මත ය. IAEA මූලස්ථානයේ සාමාන්‍යයෙන් පවත්වනු ලබන රැස්වීම් වලදී "සමාලෝචනය" සඳහා ඔවුන්ගේ බැඳීම් ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමට එය පාර්ශවයන්ට බැඳී සිටී.

https://wam.ae/en/details/1395303141417

WAM / සිංහල