• එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය
    Wed 19-01-2022 10:22 AM

    Breaking: එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය අබුඩාබි ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක කවුන්සිලය හදිසි රැස්වීමක් කැඳවයි 

    නිව්යෝර්ක්, 2022 ජනවාරි 18 (WAM) - එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ජනවාරි මස 17 වන දින අබුඩාබි හි හවුති ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් කවුන්සිලයේ රැස්වීමක් ඉල්ලා එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ සභාපති නෝර්වේ වෙත ලිපියක් ඉදිරිපත් කළේය. ජාත්‍යන්තර නීතිය අමු අමුවේ උල්ලංඝණය කරමින් හූතිවරුන් සිවිල් වැසියන් සහ සිවිල් වස්තූන් ඉලක්ක කිරීම එම ලිපිය හෙළා දකී. එක හඬින් හවුති ප්‍රහාර අවිවාදයෙන් හෙළා දකින ලෙස එය කවුන්සිලයෙන් ඉල්ලා සිටී. "ජාත්‍යන්තර නීතිය අමු අමුවේ උල්ලංඝනය කරමින් හූතිවරුන් සිවිල් වැසියන් සහ සිවිල් වස්තූන් ඉලක්ක කිරීම එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය දැඩි ලෙස හෙළා...
    1/1