COP28 sürdürülebilir gıdaya dayalı iklim eylemine yönelik tabloyu belirliyor

COP28 sürdürülebilir gıdaya dayalı iklim eylemine yönelik tabloyu belirliyor
28. Taraflar Konferansı (COP28), BAE'nin iklim değişikliğinin önemi ve iklim eylemini destekleyen sürdürülebilir topluluk uygulamalarını benimseme ihtiyacı konusunda kamuoyunu bilinçlendirme taahhüdünü somutlaştıran yenilikçi girişimlerle doludur. COP tarihinde benzersiz bir hareketle, Expo City Du