ADQ ve Qazaqstan Investment Corporation ortak yatırım platformu kuruyor

ADQ ve Qazaqstan Investment Corporation ortak yatırım platformu kuruyor
Abu Dabi merkezli bir yatırım ve holding şirketi olan ADQ ve Kazakistan Cumhuriyeti'ndeki doğrudan yatırım pazarının ana itici gücü olan Qazaqstan Investment Corporation, gıda ve tarım, mobilite, sağlık, enerji dönüşümü ve temiz teknoloji, finansal hizmetler teknolojisi ve eğitim teknolojisi gibi h