BAE, IDDI Yeşil Kamu Alımları Taahhüdü kapsamında azaltılması zor sektör karbonsuzlaştırma taahhüdünü derinleştiriyor

BAE, IDDI Yeşil Kamu Alımları Taahhüdü kapsamında azaltılması zor sektör karbonsuzlaştırma taahhüdünü derinleştiriyor
Temiz Enerji Bakanlığı Endüstriyel Derin Karbon Giderme Girişimi (IDDI) kapsamında BAE, Yeşil Kamu Alımları Niyet Beyanı'nı onayladı. Girişim, katılımcı hükümetler arasında kamu alımları yoluyla düşük ve sıfıra yakın emisyonlu çelik, çimento ve betona olan talebi artırmaya yönelik kolektif bir çaba