Dubai, 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını %50 azaltmaya yönelik iddialı planını duyurdu

Dubai, 2030 yılına kadar emisyonlarda %50 azalma sağlama hedefiyle karbon nötrlüğü sağlamaya yönelik iddialı bir plan duyurdu. Yeni plan, 2050 yılına kadar net sıfır hedefine ulaşmaya yönelik net bir yol haritasıyla desteklenen, son on yılda temiz enerjiye geçişte elde ettiği ivmeyi hızlandıracak.