"Trends" ve "Atlantik Konseyi-Türkiye" enerji geçişinde Körfez İş birliği Konseyi-Türkiye iş birliğinin olanaklarını araştırıyor

Enerji, sürdürülebilirlik ve çevre alanlarındaki uzmanlar, enerji geçiş sisteminde kolektif kazanımların elde edilebilmesi için bölgesel engellerin kaldırılması ve Körfez İş birliği Konseyi (GCC) Ülkeleri ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Fosil yakıt