Afrika Kalkınma Bankası, Güney Afrika'nın Adil Enerji Geçişini desteklemek için 1 milyar ABD dolarlık garantiyi onayladı

Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) Grubu Yönetim Kurulu, Birleşik Krallık Yabancı Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO) ile iş birliği içinde, Bankanın Güney Afrika'nın Adil Enerji Dönüşümünü (JET) desteklemek üzere kredi verme kapasitesini artırmasına olanak tanıyacak 1 milyar ABD Doları tutarı