COP28'in İnanç Pavilyonu iklim krizini ve sürdürülebilirliği ele alıyor

COP28'deki İnanç Pavilyonunun faaliyetleri, iklim eylemine yönelik çeşitli dini yaklaşımları keşfetmeye odaklanan çeşitli panel oturumlarına devam etti. Konular, gençlerin katılımı ve iklim kaygılarından inanç aktörlerinin iklim adaletine ve Kuran ve Sünnette iklim ve sürdürülebilirliğin araştırılm