İnsan Hakları Daimî Komitesi, COP 28'de iklim değişikliği ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet arasındaki bağlantıları vurgulayan bir etkinlik düzenledi

İnsan Hakları Daimî Komitesi, COP 28'de iklim değişikliği ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet arasındaki bağlantıları vurgulayan bir etkinlik düzenledi
BAE İnsan Hakları Daimî Komitesi, Genel Kadınlar Birliği ve Abu Dabi'deki Körfez İş birliği Konseyi (GCC) BM Kadın İrtibat Bürosu ile iş birliği ve ortaklık içinde, COP28'deki Kadın Pavilyonunda "İklim Değişikliği ve Cinsiyete Dayalı Şiddeti Azaltmanın Yolları" başlıklı bir etkinlik düzenledi. BAE'