Ekonomi Bakanlığı, OECD ile iş birliği içinde BAE'nin Ekonomik Politika Uyumlaştırma Projesine ilişkin son forumu düzenliyor

Ekonomi Bakanlığı, Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile iş birliği içinde, Şubat 2023'te başlatılan BAE'nin Ekonomik Politika Uyumlaştırma Projesi'nin son forumunu düzenledi. Proje, ülkenin ekonomik yasama ortamının rekabet gücünü arttırmayı amaçlıyor. Ekonomi Bakanı Abdullah bin Touq