FTA, kurumlar vergisine tabi gerçek kişilerin belirlenmesine yönelik kriterleri özetleyen bir rehber yayımladı

Federal Vergi İdaresi (FTA), 1 Haziran 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan Kurumlar Vergisi Kanunu'na tabi gerçek kişilerin belirlenmesine yönelik kriterleri özetleyen yeni bir rehber yayınladı. Rehber, BAE'de gelir elde eden gerçek kişilerin Kurumlar Vergisine tabi olup olmadıklarını belirleyebi