Denizcilik sektörünü daha da güçlendirmek için Maritime Hub Abu Dhabi açıldı

Denizcilik sektörünü daha da güçlendirmek için Maritime Hub Abu Dhabi açıldı
AD Ports Grubun bir parçası olan Abu Dhabi Maritime, Entegre Ulaşım Merkezi-Belediyeler ve Ulaşım Departmanı (DMT) ile iş birliği içinde denizcilik sektörünü birbirine bağlamak ve güçlendirmek için kamu ve özel sektör paydaşları arasındaki boşluğu dolduracak bir platform olan "Maritime Hub Abu Dhab