WGS 2024: Yaratıcı endüstriler geleceğin ekonomisinin odak noktası ve itici güçlerinden biri

Yaratıcı ekonomi son zamanlarda küresel ekonomiye önemli bir katkıda bulunan ve uluslar için büyümenin temel itici güçlerinden biri olarak ortaya çıkmıştır. Bilginin üretilmesi ve yayılmasının yanı sıra sonuçlarının ve başarılarının kullanılması üzerine kuruludur. Bu ekonomi insan yaratıcılığı, tek