IMF İcra Direktörü: Arap ülkelerinin eğitim, sağlık ve teknolojik politikalar geliştirme konularında daha fazla yatırıma ihtiyacı var

IMF İcra Direktörü: Arap ülkelerinin eğitim, sağlık ve teknolojik politikalar geliştirme konularında daha fazla yatırıma ihtiyacı var
Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınmanın Finansmanı Özel Temsilcisi ve Uluslararası Para Fonu İcra Direktörü Dr. Mahmud Mohieldin, arzu edilen ortalamaların altında büyüme oranları olsa da küresel ekonomik toparlanma işaretleri olduğunu söyledi. Beklenen büyüme için küresel ortalamanın %