Yetkililer: BAE küresel büyümeyi desteklemek için serbest ticaret ve yatırımı savunuyor

Yetkililer: BAE küresel büyümeyi desteklemek için serbest ticaret ve yatırımı savunuyor
Ekonomi yetkilileri, BAE'nin küresel ekonomik büyümeyi desteklemek için serbest ticaret ve yatırım akışını desteklemedeki önemli rolünü vurguladılar. Yetkililer ayrıca ülkenin uluslararası iş birliğini güçlendirme ve kalkınma ve refahı teşvik eden ortaklıklar kurma konusundaki kararlılığının da alt