Parlamento toplantısında, COP28 sonrasında Paris Anlaşması gözetimine yönelik stratejiler araştırılıyor

Parlamento toplantısında, COP28 sonrasında Paris Anlaşması gözetimine yönelik stratejiler araştırılıyor
Bugün COP28'de bir araya gelen parlamenterler, COP28'de elde edilen dönüm noktası niteliğindeki sonuçların ve taahhütlerin kritik öneminin altını çizdiler. COP28 Yeşil Bölge'deki ilk uluslararası parlamento toplantısının organizasyonunun BAE'nin katılımcı çalışmaya öncelik verme konusundaki kararlı