COP28: İnanç Pavilyonu çevre ve iklim konularında farkındalığı artırıyor

COP28: İnanç Pavilyonu çevre ve iklim konularında farkındalığı artırıyor
28. Taraflar Konferansı (COP28) bütünsel ve çok taraflı bir yaklaşıma olan bağlılığını ortaya koydu ve tarihinde ilk kez İnanç Pavilyonu da dahil olmak üzere birçok yeni pavilyona ev sahipliği yaptı. Bu, küresel iklim eyleminin herkesin sorumluluğu olduğunun ve tüm tarafların sorumluluklarını yerin