Saint Lucia Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı: Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletleri için iklim değişikliğiyle mücadelede mali destek kritik önem taşıyor

Saint Lucia Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı: Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletleri için iklim değişikliğiyle mücadelede mali destek kritik önem taşıyor
Saint Lucia Eğitim, Sürdürülebilir Kalkınma, Yenilik, Bilim, Teknoloji ve Mesleki Eğitim Bakanı Shawn Edward, mali desteğin, gelişmekte olan ada devletlerinin, esas olarak gelişmiş ülkelerin emisyonlarından kaynaklanan iklim değişikliğinin neden olduğu felaketlerin etkilerini ele almalarına katkıda