Dubai, COP28'de sürdürülebilir kentsel kalkınmayı teşvik etmeye yönelik küresel modeli öne çıkarıyor

Dubai, COP28'de sürdürülebilir kentsel kalkınmayı teşvik etmeye yönelik küresel modeli öne çıkarıyor
Dubai Belediyesi, 28. BM İklim Değişikliği Konferansına (COP28) katılımının bir parçası olarak sürdürülebilir kentsel kalkınmayı teşvik etmek için tasarlanmış bir ödül girişiminin altını çizdi. Sürdürülebilir Kalkınma için Dubai Uluslararası En İyi Uygulama Ödülü'nün 13. baskısı, Dubai Belediyesi t