Öngörü öncüleri: BAE'nin iddialı planları gelecek vizyonuna kilitleniyor

Geçtiğimiz yıllarda BAE, geleceği öngörme ve çeşitli sektörlerde sürdürülebilir kalkınmayı sağlama konusundaki liderliğini geliştirme çabalarını hızlandırdı. BAE bu amaçla, geleceği öngörmeyi hükümetin stratejik planlamasının bir parçası haline getiren hükümet sistemleri kurmayı ve tüm öncelikli se