BAE Siber Güvenlik Konseyi: Ulusal sistemler terörist grupların siber saldırı girişimlerini engelliyor

BAE Siber Güvenlik Konseyi, terör örgütleri tarafından gerçekleştirilen ve ülkedeki bir dizi hayati ve stratejik sektörü hedef alan siber saldırıların engellenmesinde ulusal siber sistemlerin başarısını teyit etti. Konsey, siber acil durum sistemlerinin ilgili tüm makamlarla iş birliği içinde ülke