UAB 2023 mali yılında net kârını %65 artırdı

UAB 2023 mali yılında net kârını %65 artırdı
United Arab Bank (UAB) 31 Aralık 2023'te sona eren tüm yıla ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. 2022'deki 155 milyon AED net kâra kıyasla 2023 yılında %65'lik bir artışla 255 milyon AED net kâr elde etti. Net kârdaki büyüme, iyileştirilmiş faaliyet performansı ve daha düşük beklenen kredi zararl