Dünya Hükümetler Zirvesi'nde sağlık hizmetlerinin geleceği için teknolojik dönüşüm kilit önem taşıyor

Halk sağlığı politikaları ve teknolojik dönüşüm, toplumun ihtiyaçlarının karşılanmasında ve tıbbi hizmetlerin kalitesinin artırılmasında etkili bir rol oynadığından, sağlık hizmetlerinin geleceğinin öngörülmesi, hükümetlerin gelişimi ve sürdürülebilir ve etkili sağlık sistemlerine ulaşma çabaları i