23 bakanlık toplantısı WGS 2024'ü büyük dönüşümler için ideal bir platform olarak belirledi

23 bakanlık toplantısı WGS 2024'ü büyük dönüşümler için ideal bir platform olarak belirledi
Dünya Hükümetler Zirvesi (WGS), kaliteli çıktılarda kendini gösteren süregelen başarıları ile gelecekteki hükümet yöneliminin ana hatlarını çizmek ve şekillendirmek için önemli bir küresel platform olarak statüsünü belirlemiştir. Başarıyla geçen 11 yılın ardından Zirve, kavramsallaştırma ve yaratıc