Ticaret ve çevresel sürdürülebilirlik girişimi MC14'e kadar somut sonuçlara giden yolun haritasını çıkarıyor

13. Bakanlar Konferansında (MC13), Ticaret ve Çevresel Sürdürülebilirlik Yapılandırılmış Görüşmelerine (TESSD) katılan 76 WTO üyesi, MC12'den bu yana kaydedilen ilerlemeleri vurgulayan ve ticaret politikasında gelecekte atılacak adımları belirleyen bir sonuç belgesi paketi açıkladı. Grubun kapsamlı