Cumartesi 23 Ocak 2021 - 3:12:44 öö

BAE, uluslararası toplumu terörizm ve organize suç arasındaki bağlantıları çözmeye çağırıyor


NEW YORK 9 AĞUSTOS 2020 WAM BAE, uluslararası toplumu, yasal çerçevelerin güçlendirilmesi ve ilgili BM kararlarının uygulanması da dahil olmak üzere, terörizm ve organize suç arasındaki bağlantılarla mücadele çabalarını desteklemeye çağırdı.

BM Güvenlik Konseyi, terör eylemlerinin neden olduğu uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehditler, özellikle de terörizm ve uluslararası organize suç arasındaki bağlantılar konusunda açık bir tartışma yaptı.

BAE, BM Konseyi'ne yaptığı yazılı açıklamada, "BAE, 2019'da Güvenlik Konseyi Kararı 2482'nin ortak sponsorluğunu yaptı, çünkü uluslararası terörizme karşı koyma çabalarımızın organize suçlar da dahil olmak üzere tüm finansman kaynaklarını kesmeden başarılı olamayacağına kuvvetle inanıyoruz." dedi.

BAE ayrıca yeni koronavirüs salgının zemininde organize suç ve terörizm arasındaki artan bağlantıdan duyduğu endişeyi dile getirdi.

Açıklamada, "BAE, yasal çerçevelerini güncellemeye ve kolluk kuvvetlerinin terör finansmanı ile mücadele ve cezalandırma çabalarını artırmaya devam ediyor ve ayrıca kara para aklamayı ve terör sistemlerinin karşı finansmanını güçlendirmek için Mali Eylem Görev Gücü'nün en son tavsiyelerini uyguladı." dedi.

Ülke ayrıca, BM sisteminin, özellikle bu tür eylemlerin ilgili Güvenlik Konseyi kararlarını ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda, üye Devletleri terörizmin finansmanından sorumlu tutması gerektiğini yineledi.

BAE ayrıca, hükümetlerin, özel sektörün ve ilgili kurumların terörizm ve organize suç tehditleriyle mücadele kapasitesinin, özellikle en çok etkilenen bölge ve ülkelerde insan, mali ve lojistik kaynakların sağlanması yoluyla geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, insan ticareti ağlarını bozma ve dağıtma çabalarının, terörist ve suç gruplarının gelişen yöntemlerine adapte olması gerektiğine dikkat çekti.

Açıklamada, "BAE'nin mali istihbarat birimleri, şüpheli işlemleri analiz etmek ve araştırmak için gerekli araçlarla eğitilmiş ve donatılmıştır. Ayrıca Merkez Bankası, ulusal ve bölgesel düzeylerde kara para aklamayla mücadele eğitimi veriyor ve terörün finansmanı ile ilgili ortaya çıkan zorlukları ele almak için önlemler alıyor."

"BAE ayrıca, BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi ile iş birliği içinde kara para aklama ve terör finansmanı ile mücadele etmek için finansal bilgileri toplayan ve analiz eden "GoAML programını" başlattı." ifadesi yer aldı.

Uluslararası tehditleri ele almak için yerel, bölgesel ve uluslararası düzeylerde daha fazla iş birliği ihtiyacını vurgulayan BAE, bölgede terörizmin finansmanı ile mücadelede mali istihbarat birimleri arasında bilgi alışverişinde önemli rol oynayan Orta Doğu ve Kuzey Afrika için Mali Eylem Görev Gücü'nün (Egmont grubu) kurucu üyesi olduğunu kaydetti.

Küresel ölçekte BAE, kültürel varlıkların terörist gruplar tarafından tahrip edilmesini ve yasa dışı ticaretini önlemek için Çatışma Bölgelerinde Mirasın Korunması için Uluslararası İttifak'ı kurmak için Fransa ve UNESCO ile iş birliği yaptığını belirtti.

BAE ayrıca, terörizm ve organize suç arasındaki bağlantıları ele almaya yönelik stratejilerin, etkinliği sağlamak için her ülkenin veya bölgenin benzersiz bağlamını hesaba katması gerektiğini vurguladı. BAE, bunun kapsamlı araştırma ve bölgesel paydaşların katılımını gerektirdiği sonucuna vardı.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

https://wam.ae/en/details/1395302861094

WAM/Turkish