Cuma 14 Mayıs 2021 - 11:59:44 ös

Ortak açıklama: BAE ve ABD, iklim sorunuyla birlikte mücadele etme taahhüdünde bulundu


ABU DABİ 5 NİSAN 2021 WAM BAE ve ABD, küresel iklim hırsını yükseltmenin önemini ve aciliyetini vurgulayan ortak bir bildiride iklim sorunuyla mücadele konusundaki ortak taahhütlerini açıkladılar. Her iki ülke de Orta Doğu ve Kuzey Afrika (ODKA) bölgesinde ve ötesinde karbonsuzlaştırmanın finansmanına yönelik yeni yatırımlarda işbirliği yapma ve en savunmasız kişilerin iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamasına yardımcı olmaya odaklanma niyetlerini açıkladı.

Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı ve BAE'nin İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, "ABD ile birlikte BAE, kararlı, proaktif iklim eyleminin ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma için bir motor olabileceğini onayladı. Sürdürülebilir kalkınmaya uzun süredir bağlılık gösteren ve bugün dünyanın en büyük üç güneş enerjisi tesisini işleten BAE'nin mirası ve deneyiminden yola çıkarak, ABD ile birlikte yenilenebilir enerji, hidrojen, endüstriyel dekarbonizasyon, karbon yakalama ve depolama, doğa temelli çözümler ve düşük karbonlu kentsel tasarım üzerine ortak çabalara odaklanacağız."

"BAE, dünyanın en düşük güneş enerjisi maliyetleri ve önemli karbon tutma yatırımlarıyla fırsatlar açısından zengindir. İklim eylemini ekonomik fırsata dönüştürmek için deneyimlerimizi uluslararası toplumla paylaşmayı dört gözle bekliyoruz." dedi.

Önde gelen birçok şirketin kaydettiği ilerlemeye dikkat çektiğini belirterek her iki ülke, iklim krizini durdurmak ve ekonomiyi desteklemek için gerekli yatırım ve teknoloji kaynaklarını seferber etmek için özel sektörle yakın çalışmayı kabul ettiğini belirtti.

Ulusal düzeyde, ABD ve BAE, 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını azaltmak da dahil olmak üzere, ulusal koşullarına ve ekonomik kalkınma planlarına göre ekonomilerini karbondan arındırma yönünde çalışma niyetlerini doğruladılar.

ABD ve BAE, Paris Anlaşması'nın uygulanmasına olan bağlılıklarını vurguladı ve Glasgow'daki 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın (COP26) başarısını teşvik etti.

Ortak Açıklama, 4 Nisan'da yapılan ve ODKA bölgesindeki iklim liderlerini bir araya getiren ve bölgede yeni bir iş birliği dönemini başlatan BAE İklim Eylemi için Bölgesel Diyalogdan doğdu.

Diyalog, bölgenin dört bir yanından üst düzey devlet adamlarının yanı sıra kritik küresel ortaklar ve kuruluşların katılımını çekti. Katılımcılar arasında BAE, Umman, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Mısır, Ürdün, Fas, Irak, Sudan ve Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'ndan (IRENA) Bakanlar ve üst düzey temsilcilerle birlikte, COP26 Başkan-Aday Alok Sharma, ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry de vardı. Etkinlik, BAE'nin bölgesel iklim liderliğini daha da güçlendirerek katılımcı ülkelerin COP26’dan önce iklim eylemi için ortak bir vizyon oluşturmaları için ortak bir zemin sağladı.

Bugün yayınlanan ABD-BAE Ortak Bildirisinin tam metni şu şekildedir: "ABD ve BAE, iklim zorluğunun üstesinden gelmek için birlikte çalışmaya kararlı. Kararlı eylemin ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma için bir motor olabileceğine inanıyoruz.

Paris Anlaşması'nın uygulanmasını güçlendirmek ve Glasgow'da COP26'nın başarısını desteklemek için çalışacağız. Küresel iklim hedefini yükseltmenin önemini ve aciliyetini göz önünde bulundurarak, her birimiz, ekonomilerimizi ulusal koşullarımız ve ekonomik kalkınma planlarımız doğrultusunda karbondan arındırmak için adımlar atmayı planlıyoruz.

Ayrıca, hem ODKA bölgesinde hem de daha geniş uluslararası toplulukta dekarbonizasyonun finansmanına yeni yatırımlar yapmak için yakın işbirliği içinde çalışacağız ve en savunmasızların iklim değişikliğinin kaçınılmaz etkilerine uyum sağlamasına yardımcı olacağız. Bu bağlamda, Suudi Arabistan Krallığı'nın Yeşil Orta Doğu girişimi gibi yeni bölgesel girişimlerden cesaret alıyoruz.

Ortak çabalarımızı özellikle yenilenebilir enerji, hidrojen, endüstriyel dekarbonizasyon, karbon yakalama ve depolama, doğa temelli çözümler ve düşük karbonlu kentsel tasarım üzerine yoğunlaştıracağız. BAE'deki dünyanın en düşük güneş enerjisi maliyetleri ve önemli karbon tutma yatırımları gibi fırsatları not ediyoruz.

Ülkeye özgü iyileştirmeler ve ulusal olarak belirlenen katkılar da dahil olmak üzere, Paris'e göre ayarlanmış bir sıcaklık sınırını ulaşılabilecek bir yerde tutmak için gerekli adımları atmak için küresel toplulukla ortak olacağız. Önde gelen birçok şirketin güçlü iklim çabalarının farkındayız ve iklim krizini durdurmak ve ekonomiyi desteklemek için ihtiyaç duyulan yatırım ve dönüştürücü azaltma ve uyum teknolojilerini harekete geçirmek için özel sektörle yakın iş birliği içinde çalışacağız.

İklim politikası, yatırım, inovasyon ve sürdürülebilir ekonomik büyüme ile refah odaklı bir gelecek için bölgede yeni bir iş birliği dönemi başlattığına inandığımız, Abu Dabi'de bölgedeki diğer ülkelerle yaptığımız görüşmelerden cesaret alıyoruz."

Çevirmen: Esmeralda Angun.

http://www.wam.ae/en/details/1395302924457

WAM/Turkish