Cumartesi 04 Aralık 2021 - 10:43:47 öö

Majid Al Mansouri oybirliğiyle yeniden IAF Başkanı seçildi

  • نادي صقاري الإمارات .. مسيرة من الإنجازات في صون التراث والصيّد المُستدام
  • ماجد علي المنصوري رئيسا للاتحاد العالمي للصقارة لثلاث سنوات جديدة
  • ماجد علي المنصوري رئيسا للاتحاد العالمي للصقارة لثلاث سنوات جديدة
  • ماجد علي المنصوري رئيسا للاتحاد العالمي للصقارة لثلاث سنوات جديدة
  • ماجد علي المنصوري رئيسا للاتحاد العالمي للصقارة لثلاث سنوات جديدة

ABU DABİ 2 EKİM 2021 WAM Uluslararası Şahinle Avcılık ve Yırtıcı Kuşları Koruma Derneği (IAF) dünya çapında 100.000'den fazla şahincinin bağlı olduğu 90 ülkeyi temsil eden, şahin avcılığı ile ilgilenen 110 kulüp ve ajansı içeren uluslararası bir organizasyon, Emirates Şahinciler Kulübü Genel Sekreteri Majid Ali Al Mansouri'nin, Uluslararası Şahinle Avcılık ve Yırtıcı Kuşları Koruma Derneği Başkanı olarak oybirliğiyle yeniden seçildiğini duyurdu.

Al Mansouri, IAF Genel Kurul gündeminin sonunda yer alan 2022'nin başında geçerli olmak üzere 3 yeni yıl için oybirliğiyle yeniden seçildi. Bu toplantı, IAF (Abu Dabi 2021) etkinliklerinin oturum aralarında ve tüm IAF üyelerinin oybirliğiyle aldığı kararla yapıldı.

Bu, BAE'nin yeteneklerine ve halkının her alandaki deneyimine artan küresel güveni, Majid Ali Al Mansouri'nin IAF'da son yıllardaki faaliyetlerini, etkinliklerini ve başarılarını geliştirmede oynadığı büyük rolün takdirini yansıtıyor. Bu aynı zamanda, başta Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) olmak üzere, şahinciliğin ve insan mirasının korunmasıyla ilgilenen kuruluşlarla IAF ilişkileri geliştirmek için bu rolü yansıtmaktadır.

IAF için stratejisi, onu kendi kendine yeterli ve kendi kendini finanse eden bir sivil toplum kuruluşu yapmakla temsil edilmektedir. Ayrıca Kurul, olumlu mesajlar ileterek ve dört ana alanı öncelikli olarak belirleyerek açık bir görev ve vizyon benimser. Bu dört alan, uluslararası düzeyde kabul edilen yasaları ve bunların şahin avcılığı üzerindeki etkilerini değerlendirmek ve uluslararası düzenleyici kurumlarla koordinasyon ve faaliyetlerine katılma olasılığını sağlamak için izleme ve incelemeyi içerir.

Bu aynı zamanda en iyi uygulamalara erişim sağlamayı ve kapsamlı bilgi edinmeyi ve bunların kalitesini ve doğruluğunu sağlamayı ve üyeler, düzenleyiciler ve halkla daha etkili iletişim kurmayı da içerir. Bu, iletişim gereksinimleri konusunda uzmanlaşmış IAF birimlerinin desteklenmesinin yanı sıra üyelerin faaliyetlerini koordine etmek için programlar geliştirmeyi ve onlar için bireysel faaliyetleri teşvik etmeyi içerir.

IAF liderliğindeki önemli başarıları arasında dünyanın her yerindeki şahincilerin temsil edilmesi ve Lüksemburg, Finlandiya ve Norveç'te şahincilik kulüplerinin kurulmasının takibi yer almaktadır.

Ayrıca, Danimarka Falconry Kulübü'nün ülkesindeki şahinliğin yasallığını yeniden tesis etme çabalarına verilen desteği de içerir. Böylece, IAF’nın temsil ettiği ülkeler listesine dört yeni ülke eklendi. Bu aynı zamanda Afrika, Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Karayipler'de şahincilik uygulama çabalarının teşvik edilmesini ve Asya'da büyük başarı oranları elde eden yaban şahinlerini koruma çabalarının sürdürülmesini de içermektedir.

Al Mansouri, 2015 yılında Orta Doğu ve Kuzey Afrika Federasyonu Başkan Yardımcılığı görevine daha önce seçildiği 2018'den bugüne kadar IAF başkanlığını yürütmüştür. Ayrıca Emirates Şahinciler Kulübün, Eylül 2001'de gerçekleşen kuruluşundan kısa bir süre sonra, Aralık 2003'te IAF üye olarak katıldığı söyleniyor.

"IAF", kâr amacı gütmeyen bir organizasyondur ve 1968'de kurulmuştur. Doğal yaşam alanlarının korunması ve vahşi yaşamın sürdürülebilir kullanımı bağlamında şahinliğin teşvik edilmesi yoluyla, bir insan mirası olarak doğancılık sanatını ve bununla ilişkili geleneksel yırtıcı kuş ve av kültürünü korumakla ilgilenir.

IAF'ın şu anda merkezi Belçika'dadır ve üyeliğinin mevcut olduğu ve esas olarak şahin sporunu içeren görev ve amaçları üstlenen tüm kuruluşlara açıktır. Bildirge de tanımlandığı gibi, "eğitimli bir yırtıcı kuş tarafından doğal haliyle vahşi avın peşinde koşmak" anlamına gelir.

IAF'nin kuruluş amaçları, geleneksel uygulama alanlarında geleneksel imajını korumak, uygulamak isteyen alanlarda onu teşvik etmek, yırtıcı kuşları ve onların vahşi oyunlarını ve ilgili yaşam alanlarını korumaktır. Bu aynı zamanda şahinliğin olumlu imajını tüm yönleriyle göstermeyi ve sürdürmeyi ve vahşi ve tutsak yetiştirilmiş yırtıcı kuşlar üzerinde bilimsel ve tıbbi araştırmaları teşvik etmeyi amaçlıyor.

Majid Ali Al Mansouri, 2001 yılında Emirates Şahinciler Kulübünün kurucu ortağıdır ve Uluslararası Houbara Koruma Fonu'nun (IFHC) bir üyesidir. Abu Dabi Çevre Ajansı (EAD) Genel Sekreteri olarak önceki pozisyonuna paralel olarak, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin (CITES) uygulanmasına yönelik çabaların güçlendirilmesinde öncü bir role sahipti.

2003 yılından bu yana, Emirates Şahinciler Kulübün, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da türünün en büyüğü olan Abu Dabi Uluslararası Avcılık ve Binicilik Fuarı'nı (ADIHEX) her yıl düzenlemesine katkıda bulunmuştur.

Ayrıca, insanlığın ortak mirası olan şahinle ilgili farkındalığı artırmak amacıyla 2011 yılında Uluslararası Şahincilik Festivali'nin düzenlenmesine ve 2016 yılında Mohamed bin Zayed Al Nahyan Şahin ve Çöl Fizyonomisi Okulu katkıda bulunmuştur.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

http://wam.ae/en/details/1395302976004

WAM/Turkish