Pazar 22 Mayıs 2022 - 5:36:26 ös

BAE'nin nükleer enerji endüstrisi, kapsamlı kalkınmada çok önemli bir rol


ABU DABİ 6 ARALIK 2021 WAM Tüm zorluklara rağmen 2021, BAE'nin nükleer enerji endüstrisi ve bir bütün olarak ülkenin geleceği için dikkate değer bir yıl oldu. BAE'nin 50. yıldönümünde, Emirates Nükleer Enerji Şirketi (ENEC), ülkenin önümüzdeki elli yılı korumak için giriştiği temel girişimleri yansıttı.

ENEC, Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin 1. Ünitesinin ticari operasyonlarını gerçekleştirerek, ülkenin ilk megavatlık karbonsuz elektriğini gönderdi. Tesis, ülkenin temiz enerji geçişinde önemli bir rol oynuyor ve şimdiden BAE'nin enerji sektörü tarihindeki en büyük karbonsuzlaştırma çabasını sunuyor.

Ayrıca, ülkenin toplam enerjisinin %50'sini temiz ve yenilenebilir kaynaklardan elde etmeyi hedeflerken, karbon emisyonlarını azaltma hedeflerini içeren BAE Enerji Stratejisi 2050'ye de önemli ölçüde katkıda bulunuyor.

Bu yıl, BAE Barışçıl Nükleer Enerji Programının iklim değişikliğiyle mücadele çabaları için önemli bir dönem oldu ve BAE, küresel ısınma konusundaki artan farkındalık ve endişe nedeniyle 2050 yılına kadar karbon nötr olma sözü verdi.

Bugün Barakah Fabrikası, iklim değişikliği çözümlerinin sunulmasına önemli bir katkıda bulunuyor. Tesisin dört ünitesinin tümü BAE'nin elektriğinin %25'ini üretmek için çevrimiçi hale geldiğinden, bu yalnızca önümüzdeki yıllarda artacaktır. Tesisin ayrıca 2025 yılına kadar Abu Dabi Emirliği'nin karbon emisyonlarını %50 oranında azaltmaya en büyük katkıyı yapacağı ve Abu Dabi'nin temiz elektriğinin %85'ini üreteceği tahmin ediliyor.

Geleceğe bakıldığında, BAE, ülkenin altın yıldönümünü işaretlemek için BAE'nin hızlı izleme ulusal ekonomik kalkınmasına yönelik yol haritası olan 50'nin İlkeleri kapsamında önümüzdeki yarım yüzyıl boyunca ulusu inşa edecek çeşitli girişimlere girişti. Net-sıfıra giden yolun sunduğu önemli ekonomik fırsatlar, BAE'yi dünyanın en dinamik ekonomisine dönüştürme vizyonunu doğrudan desteklemektedir. Barakah Santrali ve daha geniş nükleer enerji sektörü bu yol haritasına önemli ölçüde katkıda bulunuyor.

Barakah Fabrikası, nükleer bilim ve teknolojide hızlandırılmış Ar-Ge'yi kolaylaştırır ve gelecekteki karbonsuzlaştırmayı sağlamak için hidrojen de dahil olmak üzere çeşitli ilgili alanlarda inovasyonu teşvik eder. Daha da önemlisi, yapılan zemin çalışmaları, gençlerin iklim değişikliği eylemini sürdürmeye devam etmeleri ve yarının temiz enerji liderleri olmaları için ilham verirken, Emirliğin gelecek nesli için temiz enerji ve nükleer sektörlerde beceri ve yeteneklerin geliştirilmesini sağlayacaktır.

ENEC, BAE'nin küresel bir enerji lideri olarak konumunu güçlendirmeye ve tarihi Net Sıfır Stratejik Girişimi ve BAE Enerji Stratejisi 2050 kapsamında sürdürülebilirlik hedeflerini desteklemeye devam edecek.

Ülkenin bir sonraki bölümünde, ENEC, önümüzdeki 50 yıl boyunca uzmanlık oluşturmaya devam etmek için Barakah Fabrikası ve nükleer enerji alanındaki gençlere yönelik çeşitli eğitim programları aracılığıyla ülkenin karbondan arındırma çabalarına liderlik etmeye kararlıdır.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

http://wam.ae/en/details/1395303000052

WAM/Turkish