Pazar 22 Mayıs 2022 - 5:37:41 ös

BAE gelecek 50 yıla dünya rekorları, büyük yatırımlar ve stratejik planlarla başlıyor 


ABU DABİ 28 ARALIK 2021 WAM 2021'deki BAE ekonomisinin itici güçleri, 300 milyar AED değerinde bir endüstriyel stratejinin başlatılması, Murban ham petrolünde ticaretin başlaması, 50'lerin Projelerinin ilk projelerinin lansmanı, Expo 2020 Dubai ve BAE Devlet Başkanı Majesteleri Şeyh Khalifa bin Zayed Al Nahyan'ın ülke tarihindeki 40'tan fazla yasayı içeren en önemli yasama reformunu açıklaması olmak üzere 5 temel sütunu içeriyordu.

2021 yılı ayrıca BAE'nin küresel rekabet endekslerinde ilerlediğini ve uluslararası standartlara uygun olarak birden fazla sektörde sürdürülebilir kalkınma elde etmek için büyük yatırım projelerinin ve stratejik planların duyurulduğunu gördü.

Bu raporda, Emirlik Haber Ajansı (WAM), BAE'nin ülkenin yatırımlarını ve dış ticaret değerini ikiye katlamak ve sanayi sektörünün katkısını artırmak ve 2021'deki en büyük uluslararası etkinlik olan Expo 2020 Dubai'nin lansmanı ile birlikte tüm sektörlerde uzun vadeli ekonomik kazanımlar elde etmek için projelerin başlatıldığını duyurduğu 2021'in kilit ekonomik ve yatırım projelerini vurgular.

Büyüme Göstergeleri COVID-19 salgının kalıcılığına ve tüm sektörlere yansımasına rağmen BAE, ülkenin stratejik vizyonu ve proaktif yaklaşımı nedeniyle, 2021'i tarihinde, özellikle ekonomik büyüme açısından bir dönüm noktası haline getirerek, zorlukları fırsatlara dönüştürmeye devam etti.

Ekim 2021'de BAE Merkez Bankası'nın 2021'in ikinci çeyreğine ilişkin raporu, petrole dayalı GSYİH'deki düşüşe rağmen petrol dışı GSYİH'nın %3,8'lik büyümesiyle desteklenen %2,1'lik bir reel GSYİH artışının altını çizdi.

2021'de BAE'nin ulusal havayolları Emirates, Etihad Airways, Flydubai, Air Arabia, Wizz Air Abu Dhabi ve Air Arabia Abu Dhabi, uçuş doluluk oranlarında ve uluslararası uçuşlarda önemli bir büyüme elde ederek 110 ülkede yaklaşık 500 destinasyona uçuşları yeniden başlatmayı başardı.

Genel Sivil Havacılık Otoritesi (GCAA), BAE'deki ortalama hava trafiği oranında 2020 sonunda 1.238 hareketten Eylül 2021'de 1.538 harekete, %24,5'lik bir artış olduğunu duyurdu.

BAE, 152 küresel endekste 1. oldu ve 274 endekste dünyanın ilk beş ülkesinde yer aldı. BAE'nin finans ve vergiler, ekonomi, ileri teknoloji ve enerji alanlarında çeşitli ekonomik sektörlerde ilk sırada yer aldığı 2021 Küresel Rekabet Edebilirlik Yıllığı'na göre 425 küresel endekste ilk on ülke arasında yer aldı.

Ayrıca BAE, bölgesel olarak birinci sırada yer aldı ve Dünya Bankası'nın Küresel Findex'inde önde gelen ülkelerden biri oldu.

Anahtar Projeler BAE tarafından 2021'de açıklanan kilit ekonomik projeler ve planlar, sektörün ulusal GSYİH'ye katkısını mevcut 133 milyar AED'ye kıyasla 300 milyar AED'ye çıkarmak ve aynı dönemde dış ticaret değerini ikiye katlayarak 3 trilyon AED'ye, 1,5 trilyon AED'lik bir artışa yönelik bir plan, ek olarak, 2050 yılına kadar iklim nötrlüğünü sağlamak için 1,5 trilyon AED'yi aşan yıllık ekonomik çıktıyı sürdürmek ve yenilenebilir enerjiye yaklaşık 600 milyar AED yatırım yapmak için bir endüstriyel strateji içeriyordu.

Ülkenin ekonomik hedefleri arasında, 50 milyar AED tutarındaki yatırımları içeren BAE Demiryolu Programı aracılığıyla 200 milyar AED tutarında ekonomik gelir elde edilmesi ve 2022-2026 dönemi için 290 milyar AED harcamalı bir federal bütçeyi onaylamak, Ulusal Ülke İçi Değer Programının katkısını 2025 yılına kadar 22 milyar AED'den 55 milyar AED'ye çıkarmak, 9 yılda ülkedeki yabancı yatırımları ikiye katlayarak 1 trilyon AED'ye, 550 milyar AED'lik bir artış ve 10x10 Programı ile 10 dış pazarda yıllık 45 milyar AED ihracat artışı elde etmek de yer aldı.

Planlar ve Hedefler BAE'nin önümüzdeki dönem için açıklanan ekonomik planları ve hedefleri, yapay zeka (AI), dijital ekonomi, döngüsel ekonomi, inovasyon, uzay, sağlık, tarım, ileri endüstriler, sağlık ve gıda endüstrileri ve yeni küresel trendler doğrultusunda yenilikçi ekonomik modellerin benimsenmesi gibi çeşitli alanlarda fırsatları artırmayı ve çeşitlendirmeyi içeriyor.

Açıklanan girişimler, hızlı teknolojik gelişmeler ve bunların ekonomik sektörler ve geleneksel işler üzerindeki etkileri, küresel olarak meydana gelen sosyal değişiklikler ve tüketici harcamalarında neden oldukları yapısal dönüşümler de dahil olmak üzere BAE'nin stratejik yönünü şekillendirmek için küresel duruma ilişkin kapsamlı çalışmalara dayanıyordu.

Bu girişimler, ülkenin arka arkaya beşinci yıl Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesine liderlik ettiği ve dünyanın en rekabetçi on ülkesi arasında dokuzuncu sırada yer aldığı Küresel Rekabet Edebilirlik Raporu 2021'in yayınlanmasıyla aynı zamana denk geldi. Raporda BAE, 22 endekste küresel olarak 1., 62 endekste ilk 5 ülke arasında ve rapordaki toplam 335 endeksten 120 endekste ilk 10 arasında yer aldı.

Ayrıca, 2021, özellikle Expo 2020 Dubai, sıkı sağlık ve güvenlik önlemlerinin uygulanmasına rağmen sektörü yönlendirmek açısından benzeri görülmemiş katkılarda bulunduğundan, salgından sonra konferans ve sergilerin yeniden başlamasına tanık oldu.

Çeşitli Projeler 22 Mart 2021'de BAE, sanayi sektörünün GSYİH'ye katkısını önümüzdeki 10 yıl içinde mevcut 133 milyar AED'den 300 milyar AED'ye çıkarmak için "Operasyon 300 milyar" başlıklı endüstriyel stratejisini başlattı. Strateji, 2031 yılına kadar hedeflerine ulaşmayı amaçlayan 17 girişimi içeriyordu.

29 Mart 2021'de Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC) ve Kıtalararası Döviz (ICE) BAE'nin amiral gemisi ham petrolü Murban'ın yeni ICE Vadeli İşlemler Abu Dabi (IFAD) emtia borsasında bir Vadeli İşlem sözleşmesi olarak ticaretinin başladığını resmen duyurdu.

Bu tarihi ve stratejik başarı, BAE'nin, özellikle de Abu Dabi Emirliği'nin öncü bir enerji merkezi olarak itibarını güçlendirdi ve ADNOC'un ülkenin ekonomik hedeflerine ulaşmasında önemli bir katkıda bulunan önemli rolünü doğruladı.

10x10 Programı 5 Eylül 2021'de, 50'nin Projeleri'nin ilk stratejik projeleri ve girişimleri başlatıldı ve 10x10 programı dahil olmak üzere, on kilit pazar olan Çin, İngiltere, Hollanda, İtalya, Rusya, Polonya, Lüksemburg, Avustralya, Yeni Zelanda ve Endonezya'da ülkenin ihracatında yıllık %10 artış sağlamayı hedefliyor.

Proje, 2030 yılına kadar kümülatif doğrudan yabancı yatırım (FDI) çıkışında %14'lük bir büyüme ve 2030 yılına kadar hedeflenen ülkelere yönelik FDI'da %24'lük bir büyüme sağlamayı hedefliyor.

Yatırımla ilgili tüm yerel kuruluşlar ve 14 devlet ekonomik kuruluşu için bir merkez olarak hizmet vermek üzere bir e-portal olan Invest.ae de başlatıldı ve BAE'deki tüm yatırım fırsatlarını sergilemelerini sağladı.

Emirates Yatırım Zirvesi BAE ayrıca, önümüzdeki 9 yıl içinde BAE'ye 550 milyar AED FDI çekecek yatırım fırsatları yaratmak için yatırım fonlarını kamu ve özel sektörle birleştirecek küresel bir zirve olan Emirates Yatırım Zirvesi'ni de duyurdu.

2022'nin ilk çeyreğinde gerçekleşmesi planlanan zirve, kamu ve özel sektör arasında kalıcı ortaklıklar kurmayı hedefliyor.

Küresel Ekonomik Kampanya 6 Eylül 2021'de BAE, ülkeyi iş, yetenek ve yabancı yatırım için önemli bir merkez olarak tanıtmak için "Birleşik Küresel Emirlikler" başlıklı küresel bir ekonomik kampanya başlattı.

Champions 4.0 Ağı 12 Ekim 2021, Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanlığı, "BAE Industry 4.0" olarak bilinen ve yeni açıklanan Dördüncü Sanayi Devrimi programını başlatmayı amaçlayan Champions 4.0 Network'ü oluşturmak için 12 sanayi kuruluşu ile Mutabakat Muhtırası (MoU) imzalamasına tanık oldu. Program, endüstriyel üretkenliği yüzde 30 artırmayı ve 10 yılda ülkenin GSYİH'sına 25 milyar AED eklemeyi hedefliyor.

Dış Ticaret Ayrıca, BAE'nin petrol dışı dış ticareti, 2021'in ilk yarısında 2020'nin aynı dönemine kıyasla %27'lik bir büyüme elde ederek 2019'un ilk yarısına göre %6'lık bir artış kaydetti.

Ön resmi veriler, 2021'in ilk yarısında ülkenin petrol dışı dış ticaretinin yaklaşık 900 milyar AED değerinde olduğunu, petrol dışı ihracatının ise aynı dönemde 2020 yılının ilk çeyreğine göre %44 büyüme gerçekleştirken 170 milyar AED'ye yükseldiğini gösterdi.

Büyük Yasama Reformu Kasım 2021'de, BAE Devlet Başkanı Majesteleri Şeyh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, ülkenin ekonomik ortamını ve yatırım altyapısını geliştirmek, topluluğun güvenliğini ve istikrarını korumak ve bireylerin ve kurumların haklarını korumak için 40'tan fazla yasadan oluşan ülke tarihindeki en büyük federal yasaları geliştirmeye yönelik projeyi onayladı.

Değişiklikler, sınai mülkiyet, telif hakkı, ticari marka, ticaret sicili, elektronik işlemler ve güven hizmetlerinin düzenlenmesi ve korunması ile yatırım, ticaret ve sanayi sektörlerini ve şirketleri kapsayan yasaları içeren bir yasal yapının geliştirilmesini içeriyordu. Topluluk güvenliğine ilişkin yasalara ek olarak, Suç ve Ceza Yasası, Çevrimiçi Güvenlik Yasası ve narkotik ve psikotrop maddelerin üretimini, satışını ve kullanımını düzenleyen yasalar gibi yabancıların giriş ve ikametine ilişkin bir yasa ile çalışma koşullarının birleşik hükümlerini de içerirler.

ADNOC'un Planı 1 Aralık 2021'de, 2022-2026 için 466 milyar AED (127 milyar ABD doları) tutarında 5 yıllık bir iş planı ve sermaye harcaması (CAPEX) üst üretim kapasitesini ve alt portföyünü genişletme planlarının yanı sıra düşük karbonlu yakıt işini ve temiz enerji hedeflerini mümkün kılacaktır.

Dünyanın En Havalı Kış kampanyası 18 Aralık 2021'de, BAE'nin bölge sakinlerine ve turistlere yönelik cazibe merkezlerini vurgulamak için Dünyanın En Havalı Kışı kampanyasının 2. sezonu başlatıldı.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

https://wam.ae/en/details/1395303006781

WAM/Turkish