Pazartesi 08 Ağustos 2022 - 2:51:28 ös

AB, GCC ile stratejik ortaklığını açıkladı


BRÜKSEL 18 MAYIS 2022 WAM Yüksek Temsilci ve Avrupa Komisyonu bugün, Avrupa Birliği'nin (AB) Körfez Arap Ülkeleri İş Birliği Konseyi (GCC)ve üye ülkeleriyle olan iş birliğini genişletmek ve derinleştirmek amacıyla "Körfez ile Stratejik Ortaklık" konulu Ortak Tebliğ'i kabul etti.

Bu bağlamda, Yüksek Temsilci/Başkan Yardımcısı yaptığı açıklamada, Körfez ve Orta Doğu'da istikrar, küresel güvenlik tehditleri, enerji güvenliği, iklim değişikliği ve yeşil geçiş, dijitalleşme, ticaret ve yatırım konularında birlikte daha yakın çalışmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

"Ayrıca öğrenciler, araştırmacılar, işletmeler ve vatandaşlar arasındaki ilişkileri güçlendirmemiz gerekiyor." dedi.

AB, dünyanın en büyük tek pazarı, araştırma ve inovasyonda lider, Körfez bölgesinde önemli bir güvenlik aktörü ve İklim değişikliği ve dijitalleşme gibi küresel zorluklarda lider aktör olduğu için, güçlendirilmiş bir ortaklık hem AB hem de Körfez ortakları için faydalıdır.

AB Küresel Ağ Geçidi, daha geniş Orta Doğu bölgesinde ve Afrika'da sürdürülebilir yatırımları teşvik etmek için GCC ortaklarıyla iş birliği için dinamik bir çerçeve sağlar. GCC ülkeleri dinamik ekonomiler ve Avrupa, Asya ve Afrika arasında önemli bir geçit.

Güvenilir Sıvılaştırılmış Doğal Gaz sağlayıcılarıdır ve dünyanın en iyi güneş ve rüzgâr kaynaklarından bazılarına sahiptirler. Bunların gelişimi, ekonomik hedeflerin yanı sıra iklim taahhütlerini yerine getirmek için karşılıklı stratejilerin uygulanmasında kilit öneme sahip olabilir. İnsan hakları ve cinsiyet eşitliği dahil olmak üzere çok taraflılığın ve sosyal dönüşümün güçlü bir savunucusu olarak AB, Körfez ülkeleriyle bu tür konularda siyasi diyaloğu geliştirmeye devam edecektir.

AB ve GCC ülkeleri arasında artan iş birliği ve değişimler, nihayetinde her iki bölgenin insanları için de faydalı olacaktır. Daha yakın kültürler arası iş birliği, gençler ve öğrenciler için hareketlilik, yüksek öğretim iş birliği ve değişimler, karşılıklı anlayışı ve güveni artıracaktır. Ve bu örnekler kapsamlı değildir.

Ortak İletişim, enerji, yeşil geçiş ve iklim değişikliği, ticaret ve ekonomik çeşitlilik, bölgesel istikrar ve küresel güvenlik, insani ve kalkınma sorunları ve insandan insana daha yakın temaslar konularında güçlendirilmiş AB-GCC iş birliği için somut öneriler sunarak bir dizi kilit politika alanını ele alıyor.

İklim değişikliğini ele almak ve yeşil geçişin sağladığı fırsatlardan yararlanmak için güçlerimizi birleştirmek her şeyden önemlidir ve karşılıklı yarar sağlar. Körfez bölgesi özellikle iklim değişikliğinden etkileniyor ve iklim geçişi girişimlerinin öncüsü olan AB, bu zorluğun üstesinden gelmek için teknik bilgi ve uzmanlığın geliştirilmesinde ortak olabilir.

Çok taraflı ve kurallara dayalı bir uluslararası düzen, karşılıklı güvenliği ve daha geniş Avrupa komşuları ile Körfez'in istikrarını geliştirmek için iş birliğini gerektirir.

Uzun süreli çatışma durumları, daha geniş Orta Doğu ve Afrika Boynuzundaki benzeri görülmemiş insani ve kalkınma ihtiyaçlarını karşılamak için daha stratejik ve gelişmiş bir angajman gerektirir. Körfez ülkeleri ikili mali yardımın önemli bir bağışçısıdır ve Uluslararası İnsancıl Hukuka ve insani ilkelere saygının teşvik edilmesinde önemli bir rol oynayabilir.

İnsanlarla daha yakın temasları, gençlik ve öğrenci hareketliliğini, kültürler arası ve yüksek öğrenim iş birliğini geliştirmek açısından, GCC ülkeleri için vizesiz seyahat sağlamak, AB ve GCC ülkeleri için ortak bir ilgi ve hedeftir.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

http://wam.ae/en/details/1395303048659

WAM/Turkish