Salı 06 Haziran 2023 - 3:14:02 öö

BAE, Nükleer Güvenlik Sözleşmesine (CNS) Akit Tarafların 8. Ortak ve 9. Gözden Geçirme Toplantısı'nda ulusal rapor sunuyor


VİYANA, 22 MART, 2023 (WAM) -- BAE, bu hafta ulusal raporunu, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) Viyana, Avusturya'daki genel merkezinde Nükleer Güvenlik Sözleşmesine (CNS) Akit Tarafların 8. Ortak ve 9. Gözden Geçirme Toplantısında sunuyor.

 

BAE'nin IAEA Daimî Temsilcisi Büyükelçi Hamad El Kaabi, toplantı sırasında raporu sundu. Rapor, Federal Nükleer Düzenleme Kurumu (FANR), Emirlik Nükleer Enerji Kurumu (ENEC), Ulusal Acil Durum, Kriz ve Afet Yönetim Kurumu (NCEMA) ve diğer önde gelen kuruluşlar dahil olmak üzere çeşitli BAE paydaşlarının ortak çabasıdır.

 

Raporun amacı, BAE'nin Nükleer Güvenlik Sözleşmesine Akit Taraf olarak yükümlülüklerini yerine getirmek için aldığı yasal, düzenleyici ve idari önlemleri açıklamaktır. Ulusal rapor, son gözden geçirme toplantısından bu yana BAE'nin nükleer enerji programındaki önemli değişiklikleri vurguladı.

 

Rapor, dört reaktöründen üçünün ticari olarak faaliyet gösterdiği ve BAE'nin ulusal şebekesinin yanı sıra FANR'ın düzenleyici ve teftiş rejimine elektrik sağlayan Barakah Nükleer Santrali'nin ruhsatlandırılmasına yönelik çabaları vurgulamaktadır. Ulusal rapor, BAE'nin Nükleer Güvenlik Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ettiği sonucuna varıyor.

 

Büyükelçi El Kaabi, "BAE, nükleer yeni gelen ülkeler ve Arap bölgesinde bir nükleer santral işleten ilk ülke için bir rol model haline geldi. Nükleer Güvenlik, BAE Nükleer Sektörü için büyük önem taşımaktadır. BAE, BAE'nin son birkaç yılda kaydettiği başarılı ilerleme ve başarılarla ve dolayısıyla BAE'nin enerji karışımını çeşitlendirme vizyonunu gerçekleştirmeye katkıda bulunduğunu gösterdi."

 

"İnceleme süreci, tüm uluslararası yükümlülükleri yerine getirdiğimizi ve nükleer güvenlik alanındaki en iyi uygulamaları benimsediğimizi doğrulayarak BAE'deki nükleer güvenlik çerçevesinin geniş çapta tanınmasıyla sonuçlandı." dedi.

 

BAE, 2009'dan beri Sözleşmeye Akit Taraftır. Nükleer Güvenlik Sözleşmesi (CNS), karada yerleşik sivil nükleer enerji santralleri işleten Sözleşmeci Tarafları, Devletlerin kabul edeceği temel güvenlik ilkelerini belirleyerek yüksek bir güvenlik düzeyi sağlama taahhüdünde bulunmayı amaçlamaktadır.

 

Sözleşme, düzenli toplantılar yoluyla geliştirilecek ve teşvik edilecek daha yüksek güvenlik seviyelerine ulaşmak için Tarafların ortak çıkarlarına dayanmaktadır. Tarafları, normalde IAEA Genel Merkezinde yapılan toplantılarda "Peer review" için yükümlülüklerinin uygulanmasına ilişkin raporlar sunmaya zorunlu kılar. Bu mekanizma, Sözleşme'nin ana yenilikçi ve dinamik unsurudur.

 

Çevirmen: Esmeralda Angun.

 

https://www.wam.ae/en/details/1395303141417

Esmeralda Angun